top of page

Datapolitik

Ny persondatalov

Vores Fitness beskytter dit privatliv. Vi har derfor opdateret vores privatlivspolitik for mere tydeligt at beskrive, hvordan vi håndterer, beskytter og bruger dine personlige oplysninger. Opdateringen er foretaget i henhold til den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), som gælder i hele EU og erstatter derfor den tidligere personoplysningspolitik. De nye vilkår træder i kraft fra og med d. 25. maj 2018.

 

Hvem er persondataansvarlig?

Vores Fitness er ansvarlig for sikker opbevaring og behandling af dine private oplysninger. Det er derfor kun fast personale med dertilhørende rettigheder og tavshedspligt, som kan tilgå, ændre og se disse oplysninger.

Vi benytter end videre et professionelt firma ( http://www.flexybox.com/ ) som på vores vegne sætter alle vores informationer i system og hjælper os med dagligt at håndtere alle vores kunder.

Hvilken type personlige oplysninger behandler vi?

For at kunne oprette dig som kunde og give dig et kort med adgang kræver det som udgangspunkt dit fulde navn, postnummer samt telefon nummer. Hertil kommer øvrige oplysninger så som mail, adresse og fødselsdato, som er på frivillig basis.

Såfremt der er tale om et medlemsskab på betalingsservice forudsættes der også oplysning om fulde CPR. Nr. samt kort og registreringsnummer. (Når først disse informationer er indtastet bliver de skjult og kan kun vises af personer med rettighed til det) Dette er nødvendigt for, at kunne koble dit betalingskort til NET´s så vi automatisk kan trække dit kontingent hver måned. Sidstnævnte kræver dit fulde accept og gives af dig ifm. din underskrivelse af vores kontrakt ved indmeldelse. (Hver part får her efter en kopi som bevis)

 

Til hvilke formål behandles dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger til forskellige formål, så som udtræk til intern statstik, købshistorik, kontrol af medlemskab, betaling, holdtilmelding samt til ind i mellem, at sende personlige tilbud til dig på mail og sms.

Hvilke rettigheder har du og hvordan udøver du dem?

Du har ret til at modtage en bekræftelse på, om vi behandler personlige oplysninger om dig, og i så fald få bestemte oplysninger om, hvorfor vi fx behandler oplysningerne og hvor længe vi opbevarer dem. Du har også ret til at modtage en kopi af alle dine personlige oplysninger på anmodning hvis du skriver til: info@vfsilkeborg.dk

Ret til sletning og begrænsning.

Vi gemmer som udgangspunkt dine oplysninger indtil vi hører andet. Dog vil ALLE medlemsskaber som har været inaktive i mere end 12 måneder automatisk blive slettet i vores system.

Du har til hver en tid ret til, at blive slettet/glemt i vores system hvis du ønsker det. Dette forudsætter at alle regninger er betalt og al gæld indfriet. Ved sletning vil du og ALLE dine opgivet informationer blive fjernet fra vores system.

Ret til indsigelse

Da vi bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod dette. Vi vil derefter ophøre den direkte markedsføring ved at fjerne din mail fra de pågældende lister. Henvendelse skal ske ved at kontakte os enten pr. mail eller telefon.

Ret til dataportabilitet

Når vi behandler dine personlige oplysninger for, at kunne gennemføre en aftale med dig eller med dit samtykke, har du ret til såkaldt dataportabilitet. Det betyder, at du har ret til at modtage egne oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Hvad gør man, hvis man har spørgsmål eller klager?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysnigner er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på info@vfsilkeborg.dk, eller ved at ringe på telefon nummer: +45 34 10 86 00.

Du har også altid ret til at indgive en klage eller anmelde evt. overtrædelser af den gældende persondataforordning til Datatilsynet.

Hvad sker der, hvis vi ændrer vores behandling af personlige oplysninger?

V-Fitness deler aldrig vores oplysninger med nogen andre end førnævnte asamarbejde med Flexybox system. Såfremt behov for yderligere deling vil vi informere dig om dette gennem mail og opslag.

Til hvilke formål behandles mine personoplysninger? Hvilket retsgrundlag er der for behandlingen af mine personlige oplysninger?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at gennemføre dine betalinger.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at identificere dig og til at bekræfte, at du har den lovpligtige lavalder til at foretage køb i vores forretning.
(Retsgrundlaget for denne behandling: juridisk forpligtelse)

Vi bruger dine personlige oplysninger til at bekræfte din adresse med eksterne partnere. (Retsgrundlaget for denne behandling: interesseafvejning)

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sende dig nyhedsbreve og tilbud.
(Retsgrundlaget for denne behandling: interesseafvejning)

Vi kan bruge dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning, til at overholde myndighedspåbud og til at besvare henvendelser fra offentlige og statslige myndigheder.
(Retsgrundlaget for denne behandling: retlig forpligtelse.)

 

Hvor længe opbevares mine oplysninger?

Til marketingsføring og kundeservicekontakt, der er baseret en interesseafvejning: 12 måneder fra dit seneste køb.

Til bogføring: 7 år plus indeværende i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Til alle juridiske forpligtelser opbevares oplysningerne så længe det kræves iht. den gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger vil aldrig blive opbevaret længere end tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Vi deler dine personlige oplysninger med NET´s og Flexybox. Disse leverer betalingsløsninger,  marketingstjenester, der agerer på vores vegne, og som fx administrerer og kommunikerer meddelelser samt tilbud og IT-relaterede tjenester, fx opbevaring og vedligeholdelse. Tjenesteleverandører må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner, og må ikke anvende oplysningerne til deres egne formål.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Træffer I automatiserede beslutninger?

Automatisk sletning af kundeprofil og derilhørende information efter 12 måneders inaktivitet. Forudsat konto er udlignet.

Hvilken type personlige oplysninger behandler vi?

De oplysninger, vi behandler om dig, er navn, adresse, e-mailadresse, køn, fødselsdato, mobiltelefonnummer, købshistorik, medlemsoplysninger, medlemsstatus, kundesegment, produktvalg, søge- og brugeradfærd på vores hjemmeside, kundenummer, ordrenummer, IP-adresse samt din kommunikation med os.

Til hvilke formål behandles mine personoplysninger?

Vi behandler dine kontaktoplysninger til at sende målrettede og personlige tilbud til dig, til at sende dig nyhedsbreve samt til at besvare på dine henvendelser, spørgsmål, kommentarer etc.

Vi behandler din købshistorik samt oplysninger om din søge- og brugeradfærd på vores hjemmeside, adresse, køn, fødselsdato, kundesegment, produktvalg og medlemsstatus til at identificere og anbefale andre produkter, som vi tror, du kunne være interesseret i, samt til direkte markedsføring. Til disse formål vurderer og analyserer vi dine personlige oplysninger. Dette betyder, at der forekommer en såkaldt profilering.

Hvordan indsamler I personlige oplysninger?

Vi indsamler personlige oplysninger direkte fra dig, når du bliver medlem, foretager et køb, kontakter os etc.

bottom of page