top of page

REGLEMENT

Vi bestræber os på at være et rummeligt sted, med plads til alle. Dog kræver rummelighed grundlæggende regler, så alle får den bedste oplevelse hernede.

GENERELT
 • MAN MÅ IKKE DELE SIN KODE ELLER CHIP MED NOGEN- BRUD AF DENNE REGEL VIL MODFØRE BORTVISNING OG BØDE (800KR.).

 • RYD OP EFTER DIG SELV.

 • TELEFONSNAK FOREGÅR KUN I LOUNGOMRÅDET.

 • BENYT INDENDØRS SKO ELLER STRØMPESOKKER- INGEN BESKIDTE SKO ELLER BARE FØDDER.

 • BÆR ORDENLIG TRÆNINGSTØJ- ALTSÅ INGEN JEANS ELLER ANDET BEKLÆDNING, SOM KAN BESKADE LÆDERET PÅ MASKINERNE.

 • VED TILMELDING AF ABONNEMENT FOR UNGE UNDER 18 ÅR, SKAL FORÆLDRE ELLER VÆRGE VÆRE TILSTEDE VED TILMELDING.

 • BAD FØR BRUG AF SAUNA.

 • DER MÅ KUN VÆRE EKSISTERNDE MEDLEMMER UDENFOR BEMANDINGSTID.

 • EFTERLADTE TING I AFLÅSTE SKABE (EFTER ÅBNINGSTID), VIL BLIVE DONERET TIL RØDE KORS.

 • INGEN ALKOHOL I CENTERET.

 • INGEN BARBERING.

 • INGEN VAND I/PÅ SAUNAOVNEN- DET ER IKKE ET DAMPBAD.

 

Læs mere kontrakt info: www.vfsilkeborg.dk/betingelser

BØRN & UNGE

Børn må ikke færdes i centeret, da de kan komme til skade og virke forstyrrende for andre motionister. Børn skal derfor opholde sig i vores loungeområde- gerne med iPad eller andet underholdning. Babyer tillades, hvis de er sovende i barnevogn (som kan parkeres i receptionens indgang)- hertil skal man medbringe babyalarm, i tilfælde af at baby vågner.

Er barnet meget urolig tillades det, at man har barnet med ind i holdsalen (hvis ledig) eller udstrækningsområdet ved vores loungeområde- Her kan man nemlig lukke dørene og derved undgår man risiko for skader og irritation fra de andre medlemmer. Fortsætter uroligheden, vil den ansvarlige blive bedt om, at stoppe dagens træning.

 

Det tillades IKKE at have baby med rund i lift/på tæppe eller at barnet følger med den vokse rundt i centeret/ved maskinerne.

 

Børn (uden medlemskab) er KUN tilladt i receptionens åbningstid, så personalet legalt kan lukke børnene ind. Lukkes børn ind ved f.eks at kravle under møllen eller ved brug af kode, anses dette som brud på reglerne, hvilket vil medføre bøde og bortvisning.

Medbringelse af børn er altid på eget ansvar

Alderen: 0-9 år

 • Ingen former for træning tillades.

Alderen:  10-12 år

 • Må ikke benytte nogen form for styrkemaskiner eller frivægte.

 • Må gerne benytte cardio-maskiner og cirkeltræning (kun de hydroliske maskiner).

 • Skal have et alm. Gyldigt medlemskab og ledsages af en voksen/personlig træner, som ligeledes har et gyldigt medlemskab.

 

Alderen: 13-14 år

 • Må gerne benytte styrkemaskiner, cardio-udstyr og frivægte – dog forudsætter dette en programlægning af en af vores instruktør (300 kr.)

 • Skal have alm. Gyldigt medlemskab og ledsages af en voksen/personlig træner, som ligeledes har et gyldigt medlemskab.

 

Alderen: +15 år

 • Træner på lige fod med alle andre.

bottom of page